Scroll Top

WHAT’S NEW ZWCAD 2025

Try ZWCAD's improvements!

Efficiency Improvement

Open, pan and zoom complex 3D models faster and smoother.

Nodrošiniet dažādas vizualizācijas vajadzības, pievienojot 4 vizuālos stilus, tostarp konceptuālo, reālistisko, pelēko nokrāsu un rentgenstaru.
New Visual Styles

Meet diverse visualization needs with the addition of 4 visual styles, including Conceptual, Realistic, Shade of Grey, and X-ray.

Nodrošiniet dažādas vizualizācijas vajadzības, pievienojot 4 vizuālos stilus, tostarp konceptuālo, reālistisko, pelēko nokrāsu un rentgenstaru.
STEP File Import

Directly import 3D files in STEP formats (AP203 and AP214) without the hassle of format conversion.

STEP FILE IMPORT
3d gizmo

Move, rotate, and scale 3D objects conveniently with 3D gizmos.

Importējiet 3D failus tieši STEP formātos (AP203 un AP214) bez formāta konvertēšanas.
Ribbon Improvement

Customize your own workspace freely with Ribbon panels that can be slid out, dragged, floated and collapsed as icons.

RIBBON IMPROVEMENT
Paneļa uzlabošana

Paneļus var sakraut un paslēpt automātiski, lai nodrošinātu lielāku zīmēšanas vietu. Jauns navigators palīdz ērtāk vilkt vai piestiprināt paneļus.

PANEL IMPROVEMENT
Panel Improvement

Panels can be stacked and hidden automatically to provide a bigger drawing space. A new navigator helps you drag or dock panels more conveniently.

Floating Drawing Window
Command Match Improvement

Find what you need faster and easier with the support for non-initial string matching and sorting by frequency of use.

Command Match Improvement
Revcloud Improvement

Revcloud has become a CAD entity type and you can change the shape of revclouds easily by dragging their handles.

Revcloud Improvement
Raster to Vector Conversion

It can convert raster images to CAD objects easily, saving the time spent on converting paper drawings to DWG files.

Rastra pārvēršana vektorā
FAS/VLX File Support

It supports direct loading of LISP programs in FASX/VLX files, eliminating format conversion.

FAS/VLX failu atbalsts
Point Cloud Improvement

Meet different needs with the addition of 3 visual styles including Intensity, Elevation, and Classification, and the Navigate to Scan View function.

Nodrošiniet dažādas vajadzības, pievienojot 3 vizuālos stilus, tostarp intensitāti, augstumu un klasifikāciju, kā arī funkciju Navigēt uz skenēšanas skatu.
GIS Improvement

It can import more mapping services such as Bing Maps, and match geographic markers with specified points in drawings.

Tas var importēt vairāk kartēšanas pakalpojumu, piemēram, Bing Maps, un saskaņot ģeogrāfiskos marķierus ar noteiktiem punktiem zīmējumos.
Help Document Improvement

Access the help document service more conveniently with the online help document. Search efficiency has increased with the support for filters.

Piekļūstiet palīdzības dokumentu pakalpojumam ērtāk, izmantojot tiešsaistes palīdzības dokumentu. Meklēšanas efektivitāte ir palielinājusies līdz ar filtru atbalstu.
Konfidencialitātes iestatījumi
Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, tā, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu, var glabāt informāciju no konkrētiem pakalpojumiem, parasti sīkdatņu veidā. Šeit jūs varat mainīt privātuma preferences. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažu veidu sīkfailu bloķēšana var ietekmēt jūsu pieredzi mūsu vietnē un mūsu piedāvātajos pakalpojumos.