Scroll Top

Cik dārgi ir strādāt legālās programmās?

Pilnā sparā rit aktīvā celtniecības sezona, un aizvien aktuālāki kļūst jautājumi par dokumentācijas sagatavošanu celtniecības darbiem. Tādēļ par aktualitātēm programmatūras jomā uz sarunu aicinājām ZWCAD programmu pārstāvniecības Baltijā SIA “3dLotus” valdes locekli Arni Resni, kurš uzsver - kvalitatīva dokumentācija ir jau puse no pabeigta projekta.

Pilnā sparā rit aktīvā celtniecības sezona, un aizvien aktuālāki kļūst jautājumi par dokumentācijas sagatavošanu celtniecības darbiem. Tādēļ par aktualitātēm programmatūras jomā uz sarunu aicinājām ZWCAD programmu pārstāvniecības Baltijā SIA “3dLotus” valdes locekli Arni Resni, kurš uzsver – kvalitatīva dokumentācija ir jau puse no pabeigta projekta.
Pirms teju 15 gadiem daudzviet ierasta lieta bija nelicenzētas programmatūras izmantošana. Šodien tāda rīcība tiek bargi sodīta, tomēr aizvien dzird par nelegālas programmatūras izmantošanas gadījumiem. Ar kādiem vēl riskiem jārēķinās nelegālo programmu lietotājiem bez bargiem sodiem?
Salīdzinot ar deviņdesmito gadu vidu un divtūkstošo gadu sākumu, Latvijā ir krietni mazinājusies tendence lietot nelicencētu programmatūru, tomēr aicinu speciālistus arī pašiem ļoti rūpīgi sekot, lai visa uzņēmumā lietotā programmatūra būtu licencēta un legāla, jo pretējā gadījumā finansiālās un tiesiskās sekas var būt skarbas. Papildus sodam notiesātajai personai jāmaksā arī kompensāciju datorprogrammu ražotājiem pilnas licences cenas apmērā. Ja autortiesību pārkāpums ir salīdzinoši neliels un nodarītais kaitējums nepārsniedz 1600 eiro, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, un personu soda ar naudas sodu. Fiziskajām personām tās apjoms ir līdz 700 eiro, bet juridiskajām – līdz 7100 eiro, konfiscējot nelegālo datorprogrammu nesējus (datoru cietos diskus). Atbilstoši Datorprogrammu autortiesību apvienības un VID datiem – ik gadu Latvijā tiek ierosināti apmēram 50-60 kriminālprocesi pret uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kuru vadītie uzņēmumi lietojuši prettiesiski iegūtas datorprogrammas. Valsts policija izlases kārtībā ik nedēļu veic 10-15 datorprogrammu legalitātes pārbaužu reidus visā valstī.

Projektētāju vidē ir populāri lietot tā sauktās programmatūru “studentu versijas”, kas būtībā ir tikpat funkcionālas kā parastā programmatūra, bet bezmaksas tieši tādēļ, ka paredzētas studentu apmācībai reālajā darba vidē. Tomēr aicinu vienmēr atcerēties – CAD programmatūru mācību versijas nedrīkst izmantot komerciālajai darbībai (arī tad, ja students atrodas Jūsu uzņēmumā praksē). Pārbaudes gadījumā datori ar studentu licencēm, kas tiks atrasti komercuzņēmuma telpās, ir uzskatāmi par nelicenzētu programmatūru ar attiecīgām sekām.

Svarīgi arī atcerēties – pat ja pašu lietotās programmas ir legālas, taču kāds no partneriem lieto nelicencētu programmatūru, bieži legālās programmas šo faktu fiksē, jo tehnoloģiju laikmetā jebkuras darbības virtuālajā vidē atstāj “pēdas”. Tādēļ ir vērtīgi būt pārliecinātiem, ka visi speciālisti un partneri, kuri strādā ar konkrētu projektu, darbam izmanto licencētu programmatūru.

Kā ātri un ar nelielu darbinieku skaitu gūt kvalitatīvu rezultātu, vienlaikus nepalielinot projekta izstrādes izmaksas, kas šobrīd ir viens no būtiskiem faktoriem Latvijā?

Latvijas realitāte ir tāda, ka par projektu grafisko daļu izstrādi klienti diemžēl nav gatavi maksāt Eiropas līmeņa cenas, un tādēļ ne vienmēr projektēšanas uzņēmumu finanses atļauj veikt gana lielas investīcijas pastāvīgai programmatūras atjaunināšanai.

Ieviešot 3D programmatūru, jārēķinās ar nopietnām izmaksām programmatūrai, datortehnikai un personāla apmācībai šo programmatūru lietošanā. Vēlmes lielas, bet apmaksas iespējas nav sabalansētas. Komplekts vienai darba vietai maksā ~ 5000 eiro un vairāk. Tā ir vidējā tirgus cena vienai darba vietai šobrīd. Papildus tam nākamajos gados jāiegulda vēl ap 50% no komplekta sākuma izmaksām. Jāatzīst, ka ne visi projektēšanas uzņēmumi ir spējīgi nodrošināt tādu naudas plūsmu, lai varētu šādas investīcijas atvēlēt projektēšanas darbu nodrošināšanai. Tieši tādēļ mūsu piedāvājums klientiem sākuma stadijā ir uzsākt ar minimālo programmatūru. Šī programmatūra prasa mazākus finanšu ieguldījumus. Uzņēmumam attīstoties, iespējams investēt standartizācijā un iekšējo procesu optimizācijā. Protams, ja klientu maksātspēja ir pietiekama, lai varētu apmaksāt augstākas klases 3D programmatūras, tad šo iespēju ir vērts izmantot.

Mūsu uzdevums ir palīdzēt atrast zelta vidusceļu – kad tiek lietota legāla programmatūra, tajā pašā laikā investīcijas ir saprātīgas. Vispirms rūpīgi uzklausām klientu un noskaidrojam darba specifiku, profilu, lai pēc tam, kopīgi rēķinot un diskutējot, sabalansētu klienta vajadzības ar iespējām. Protams, projektētājs vienmēr gribēs jaudīgu programmatūru par zemu cenu, tas ir normāli. Un mēs spējam rast risinājumu, piemēram, nākam pretī mazākiem uzņēmumiem, kuriem piedāvājam iespēju licences summu samaksāt ar dalīto maksājumu – trijos vai četros maksājumos. Tas ir ērti tiem mazajiem uzņēmumiem, kas tikko dibināti un tiem vēl nav tik liels ienākumu apjoms, lai varētu atļauties apmaksāt pilnu licences summu par, piemēram, trim vai četrām darba stacijām.

Jūs atzināt, ka 3D BIM programmatūra ir salīdzinoši dārga. Tad kāds ir tas zelta vidusceļš? 3D vai 2D?

3D ir tikai telpiskā informācijas daļa, kas ietverta projekta sastāvā, BIM 3D modelī ietverta arī materiālu aprakstošā daļa, kas ir tikpat svarīga kā forma. Protams, modelēt 3D vidē ir mūsdienīgi, bet realitātē liela daļa projektu tiek veidoti 2D vidē, jo rasēt 2D ir vienkāršāk un ātrāk – detalizētus mezglus un detaļas ir vieglāk un ātrāk izstrādāt tieši 2D vidē. Lai arī kādus risinājumus – 2D vai 3D – izvēlētos, juridiski spēkā esošiem rasējumiem galarezultātā jābūt izdrukātiem uz papīra ar inženiera parakstu vai ar elektronisko parakstu parakstīts 2D dokuments. 3D palīdz šim procesam, bet noteicošā ir 2D izdruka. Ņemot vērā pēdējās tendences, kad būvprojektu iesniegšana pamazām tiek pārcelta no papīra dokumenta uz elektronisku dokumentu, iesniegšanai elektroniskā veidā tiek izmantota 2D izdruka. Tātad, noteicošais ir nevis kā projektētājs būs ticis līdz rezultātam, bet gan pats rezultāts, jo tā tiks vērtēta projekta atbilstība normatīviem.

Par 2D BIM informācijas ir maz, bet realitātē patlaban tieši 2D BIM sakārtošana ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiksmīgi pārietu nākamajā līmenī 3D, 4D, 5D… BIM. Sakārtots 2D projekts būs viegli apstrādājams visām projektā iesaistītajām pusēm – gan projektētājiem, gan tāmētājiem, gan būvdarbu vadātājiem un pasūtītājiem.

Abas programmatūras var vienlīdz labi izmantot darbā, šeit ir jautājums, cik finanšu resursi ir projektētajam un kādus projektus var atļauties apmaksāt pasūtītājs. Liela izmēra projektiem budžets ir pietiekams un var izmantot 3D BIM programmatūru, piemēram mūs gadījumā tā būtu ArCADia vai ARCHLine. Ja projekti nav lieli, nav sarežģīti un ar nelielu budžetu, piemēram privātmājas vai inženiertīklu objekti, tad var efektīvi izmantot arī 2D risinājumus, mūsu gadījumā tā būtu ZWCAD programmatūra.

Ne mazāk būtisks jautājums ikvienā biznesā – kāds ir izdevīgākais risinājums attiecībā uz nepieciešamās programmatūras lietošanu, proti, vai noslēgt nomas līgumu ar programmatūras izstrādātāju, maksājot regulāru ikmēneša licences maksu, vai tomēr iegādāties pastāvīgu licenci, par to samaksājot vienu reizi?

Pareizās atbildes uz šo jautājumu nav. Katrā konkrētā gadījumā jāņem vērā virkne apstākļu, tajā skaitā uzņēmuma darba specifika, apjomi, nepieciešamība regulāri izmantot jaunākās programmu versijas u.c. Mūsu gadījumā ir iespējama gan viena, gan otra versija.

Stabilam kolektīvam mēs noteikti ieteiktu beztermiņa licences. Īslaicīgam projekta sastāvam – studentiem, uz īslaicīgiem projektiem piesaistītiem speciālistiem – izmantot nomas licences. Tās būs saprātīgas investīcijas konkrētam projektam.

Jāpiebilst, ka attiecībā uz programmatūras grafisko daļu nav tik kritisks programmas vecums – vairāk runa ir par funkcionalitāti. Turklāt pieredze rāda, ka projektu izstrādātāji nemaz nav tik atvērti tam, ka programmatūra tiek pastāvīgi atjaunināta uz jaunāku versiju. Viņi pieraduši pie esošās, kur ir zināmas visas nianses, lietošanas būtība. Turklāt ne vienmēr jauna programmatūras versija ir tik funkcionāla un vērtīga, ņemot vērā tās cenu. Vidēji viens lietotājs izmanto aptuveni 20 funkcijas konkrētajā programmatūrā, un nereti atjauninājumos iekļautās papildu funkcijas tā arī paliek neizmantotas.

Nedrīkst aizmirst būtisku niansi – līdz ar programmatūras atjaunināšanu rodas nākamā nepieciešamība – arī datoram jākļūst jaudīgākam. Tas nozīmē, ka paralēli programmatūras izmaksām, reizi 2-3 gados nepieciešams investēt datoru modernizēšanā, jo pastāv risks, ka novecojušais dators nespēs darbināt jaunāko programmatūras versiju. Protams, programmatūras nomas variantā ir iespēja uz datora saglabāt esošo versiju, taču tad ir jautājums – kādēļ es pērku jaunas riepas, bet tās nolieku malā un braucu ar vecajām. Mūsu lielākā vērtība ir ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem, tādēļ mūsu speciālisti klientam iesaka tieši viņam piemērotāko, tajā skaitā arī izvēli starp programmatūras nomu un iegādi.

Un kādu risinājumu jūs ieteiktu klientiem, ņemot vērā gan izmaksas, gan efektivitātes faktorus?

Viena no zināmākajām projektēšanas programmām Latvijā pēc AutoCAD ir ZWCAD, kas paredzēta darbam ar DWG/DXF failiem. Programmu savā darbā izmanto arhitekti, inženieri, būvnieki, ražotāji, būvuzraugi, tāmētāji, būvvaldes un tie, kuriem savā darbā vajadzīgs apstrādāt vai veidot precīzus rasējumus. Proti – ikviens speciālists, kurš iesaistīts jebkādā būvniecības procesa posmā.

Minētā programma ļauj veidot, rediģēt, saglabāt un izdrukāt DWG/DXF/DWT failus, importēt DGN failus, kā arī veikt izmaiņas no R14 līdz 2020 versijās veidotajos failos. Runājot par izmaksām – mūsu piedāvātā vienas darba stacijas aprīkošana ar ZWCAD beztermiņa licenci klientam izmaksās tikai 495 eiro.

Savukārt gana vienkārša un kvalitatīva programmatūra būvniecības darbu apjomu aprēķināšanai profesionāļiem un iesaistītajām pusēm – tāmētājiem, iepirkuma speciālistiem un būvniekiem ir ExtrAXION. Šī programmatūra paātrina un digitalizē mērīšanas un apjomu aprēķināšanu. Ar šo programmatūru jums nebūs jāveic liela izmēra izdrukas, visi aprēķini notiek digitalizēti, par pamatu ņemot visa veida digitālos materiālus, piemēram JPG, PDF, DWG, DGN utt. Turklāt veiktie mērījumi tiek saglabāti, līdz ar to var viegli pārliecināties par to aktualitāti, kā arī salīdzināt, ja ir saņemta atjaunota projekta dokumentācija.

Šobrīd nav nekādu ierobežojumu iegādāties programmatūru, taču vērtīgi apzināties, ka šo programmatūru pārstāvniecība ir pieejama Latvijā, kur vietējā valodā, varēsiet gūt izsmeļošu informāciju par licencēm, to pielietošanu, turklāt atbilstoši vietējiem būvniecības jomu regulējošajiem normatīviem. Šāda veida sadarbības modelis ar vietējo pārstāvniecību uzņēmumā ir izdevīgāks ilgtermiņā. Un vēl svarīgi – pārstāvniecībā klientiem ne tikai nodrošina tehnisko atbalstu, bet arī pastāvīgi organizē individuālas klienta darbinieku apmācības programmatūras lietošanā.

Ne mazāk būtisks jautājums ikvienā biznesā – kāds ir izdevīgākais risinājums attiecībā uz nepieciešamās programmatūras lietošanu, proti, vai noslēgt nomas līgumu ar programmatūras izstrādātāju, maksājot regulāru ikmēneša licences maksu, vai tomēr iegādāties pastāvīgu licenci, par to samaksājot vienu reizi?

Related Posts

Konfidencialitātes iestatījumi
Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, tā, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu, var glabāt informāciju no konkrētiem pakalpojumiem, parasti sīkdatņu veidā. Šeit jūs varat mainīt privātuma preferences. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažu veidu sīkfailu bloķēšana var ietekmēt jūsu pieredzi mūsu vietnē un mūsu piedāvātajos pakalpojumos.