Scroll Top

Apmācības

CAD un BIM apmācības
Piedāvājam individuālas apmācības CAD un BIM programmu lietotājiem-iesācējiem, kā arī konsultācijas pieredzējušiem lietotājiem.

Apmācību norise

Apmācību plāns tiek sagatavots saskaņā ar programmatūras lietotāja individuālajām prasībām un nozares, kurā lietotājs darbojas. Apmācību ilgums ir atkarīgs no indivīda spējām un pieredzes. Saīsinātos kursus piedāvājam tāmniekiem, projektu vadītājiem, būvdarbu vadītājiem un uzņēmumu vadītājiem.

Apmācības veicam latviešu, krievu vai angļu valodā attālināti ZOOM platformā.

Lūdzu, sazinieties, lai pieteiktos apmācībām:
tel. 29904492
CENA 30 €/1 STUNDA + PVN
Apmācību plāna piemērs projektētājiem, kas veido rasējumus pilnā apjomā:
 • Darba uzsākšana programmas vidē
 • Darbs ar saņemtajiem DWG rasējumiem
 • DWG vidē veidota rasējuma organizēšana un struktūra
 • BIM videi atbilstošu rasējumu veidošana, labošana, drukāšana
 • Rasējuma izveidošana un rediģēšanas komandas
 • Rasēšana ievērojot izmērus
 • Rasējumu organizēšana ar slāņiem
 • Rasēšana ar polilīnijām, līnijām un citiem primitīviem
 • Informācijas iegūšana no gatava rasējuma
 • Bloku izveide, ievietošana, saskaitīšana specifikācijām
 • Izdruku veidošana
 • Rasējuma izprintēšana
 • Attālumu mērīšana, apjomu mērīšana un darbs ar izmēriem
 • Rasējumu noformēšana
Pēc apmācībām lietotājs ir gatavs strādāt CAD un BIM programmās.
Konfidencialitātes iestatījumi
Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, tā, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu, var glabāt informāciju no konkrētiem pakalpojumiem, parasti sīkdatņu veidā. Šeit jūs varat mainīt privātuma preferences. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažu veidu sīkfailu bloķēšana var ietekmēt jūsu pieredzi mūsu vietnē un mūsu piedāvātajos pakalpojumos.